GALERIA

II EDYCJA

Bajkowa atmosfera i niezapomniane wspomnienia. Po 10 dniach warsztatów śmiało możemy mówić o udanej II edycji projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Uczestnicy i uczestniczki mieli wiele intrygujących zdań do wykonania. Efekty ich pracy będzie można obejrzeć na listopadowej wystawie podsumowującej cały projekt.

 

3 lipca 2021 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 oficjalnie otworzyliśmy kolejną – drugą edycję projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Wydarzenie zainaugurowało przemówienie prorektora ds. nauki prof. Jacka Martusewicza. Głos zabrała także kierowniczka Studium Pedagogicznego dr Ewa Muszyńska. W ten sposób rozpoczęliśmy 16-dniowy cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek.

I EDYCJA

2 marca 2019, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Przemówienie prorektora ds. nauki i rozwoju prof. Wiktora Jędrzejca oraz wykład inauguracyjny dziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną prof. Wojciecha Włodarczyka rozpoczęły pierwszą edycję warsztatów w ramach projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”, adresowanego do nauczycieli uczących plastyki w szkołach podstawowych z województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 


2 marca 2019, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Pierwszy dzień warsztatów.

Pierwsze rysunki, pierwsze rozmowy, pierwsza wymiana doświadczeń — nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, rozpoczęli razem z osobami prowadzącymi warsztaty: dr Ewą Muszyńską oraz mgr Bereniką Zimończyk wspólną podróż w świat bajek, baśni i legend. Zajęcia plastyczne szybko zintegrowały uczestników projektu.