GALERIA

I EDYCJA
2 marca 2019, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
Przemówienie prorektora ds. nauki i rozwoju prof. Wiktora Jędrzejca oraz wykład inauguracyjny dziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną prof. Wojciecha Włodarczyka rozpoczęły pierwszą edycję warsztatów w ramach projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”, adresowanego do nauczycieli uczących plastyki w szkołach podstawowych z województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.2 marca 2019, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
Pierwszy dzień warsztatów.
Pierwsze rysunki, pierwsze rozmowy, pierwsza wymiana doświadczeń — nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, rozpoczęli razem z osobami prowadzącymi warsztaty: dr Ewą Muszyńską oraz mgr Bereniką Zimończyk wspólną podróż w świat bajek, baśni i legend. Zajęcia plastyczne szybko zintegrowały uczestników projektu.