O Projekcie:

Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia – I edycja w 2019 roku

 

Projekt (I edycja) rozwijający umiejętności zawodowe przeznaczony był dla nauczycieli uczących plastyki w klasach IV-VII w publicznych szkołach podstawowych z województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Mogą to być osoby zarówno z przygotowaniem artystycznym, jak i po kursach oraz studiach podyplomowych.

Uczestnicy zyskali niepowtarzalną okazję kształcenia swoich umiejętności pedagogicznych i artystycznych oraz pogłębiania wiedzy z zakresu sztuk wizualnych pod okiem pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, najstarszej i największej uczelni artystycznej w Polsce. Pod ich opieką nauczyciele poznali nowe sposoby komunikacji z uczniami i techniki, które będą mogli potem wykorzystać w pracy z podopiecznymi.

W projekcie wzięło udział 25 osób.

 

Program zajęć obejmował 180 godzin dydaktycznych, które odbywały się w trybie weekendowym. Łączył je wspólny wątek bajek, baśni i legend, który daje możliwość interesującej interpretacji współczesnego świata i jego zagrożeń z odniesieniem do sztuki.

Sobota - zajęcia z zakresu pedagogiki połączone z ćwiczeniami plastycznymi. Po zajęciach odbywały się wspólne wyjścia na wystawy, spotkania z artystami, imprezy kulturalne oraz wydarzenia organizowane przez ASP w Warszawie i Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. (100 godzin)

Niedziela - zajęcia z animacji poklatkowej (80 godzin).

 

Daty zjazdów w 2019 roku:

  • 14-15 marca,
  • 4-5 kwietnia, 18-19 kwietnia,
  • 16-17 maja,
  • 6-7 czerwca,
  • 12-13 września, 26-27 września,
  • 10-11 października, 24-25 października,
  • 7-8 listopada.

Edycję projektu zakończyła wystawa wybranych prac uczniów oraz prezentacja animacji poklatkowych zrealizowanych przez uczniów pod kierunkiem uczestników programu. Zostały one pokazane w nowoczesnym, reprezentacyjnym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim nad Wisłą.

Organizator zapewnił uczestnikom zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (od piątku do niedzieli), przerwy kawowe, obiady, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały plastyczne na warsztaty.

 

Organizatorem byłą Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, przy wsparciu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

 


Ilustracja Bereniki Zimończyk