KONTAKT

bajkibasnieilegendy@asp.waw.pl

Organizator warsztatów:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Zarządzanie Kulturą Wizualną/Studium Pedagogiczne
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00-379 Warszawa

Informacji organizacyjnych udziela:
Dział Artystyczno - Badawczy, tel. (22) 827-21-99